Tập san Liên hiệp hội số 01/2013

Dowload 

Tập san Liên hiệp hội

số 01/2013: tại đây

TRONG SỐ NÀY

1) Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

khóa X "Về phát triển khoa học và công nghệ phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa và hội nhập quốc tế

2) Kết quả thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng

đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước tại tỉnh Đắk Nông

3) Nhà Khoa học trẻ và gánh nặng "cơm áo, gạo

tiền"

4) Mô hình nào cho tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa

học và Kỹ thuật tỉnh

5) Đầu tư cho Khoa học: "Một vốn, bốn lời"

6) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nền sản

xuất nông nghiệp của nước ta

7) Khoa học và công nghệ với xây dựng nông

thôn mới ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm ở 

một số nước

8) Nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

vào sản xuất

9) Một số hiểu biết về bệnh lở mồm long móng

của gia súc

10) Giới thiệu về rệp sáp bột hồng gây hại trên

cây sắn CASSAVA PINKISH MEALYBUG

Trang

 1

 

 

 

 

10

 

 

 

16

 

17

 

21

24

 

26

 

 

31

 

34

 

37

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0357277
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
144
300
913
1184
7307
5457
357277

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775