Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2015 - 2016

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN,

NHI ĐỒNG TỈNH ĐẮK NÔNG LẦN THỨ II NĂM 2015-2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 283/QĐ-BTC ngày 29/02/2016

của Ban tổ chức Cuộc thi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2015-2016 (viết tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các em thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành các nhà sáng chế trong tương lai.

Chọn lọc những nhân tố, mô hình tiêu biểu giới thiệu tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XII.

Điều 2. Cơ quan chỉ đạo, tổ chức và phối hợp thực hiện

1. Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ quan tổ chức:

a) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

b) Sở Khoa học và Công nghệ;

c) Sở Giáo dục và Đào tạo;

d) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

2. Cơ quan phối hợp:

a) Văn phòng UBND tỉnh;

b) Sở Tài chính;

c) Sở Thông tin và Truyền thông;

d) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

e) Báo Đắk Nông;

f) Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ);

g) UBND các huyện, thị xã.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh từ 6-19 tuổi đều có quyền dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi hơn, các em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc ít người tham gia.

Thí sinh tham gia được chia thành 03 nhóm tuổi như sau:

- Nhi đồng: Từ 06-11 tuổi (có ngày sinh từ ngày 01/8/2005- 31/7/2010).

- Thiếu niên: Từ 12-15 tuổi (có ngày sinh từ ngày 01/8/2001 - 31/7/2005).

- Thanh niên: Từ 16-19 tuổi (có ngày sinh từ ngày 31/7/1997 - 31/7/2001).

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế;

5. Phần mềm tin học.

Điều 5. Yêu cầu

1. Đối với các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi

a) Các đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình.

          b) Sản phẩm dự thi không được sao chép, tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền tác giả.

c) Các mô hình, sản phẩm dự thi:

- Phải có tính mới, tính sáng tạo, có thể áp dụng vào cuộc sống.

- Phải thể hiện được tính hữu ích và được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có, khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, học tập, sản xuất để làm ra các mô hình, sản phẩm theo các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

- Phải có một bản thuyết minh kèm theo. Nội dung bản thuyết minh nêu rõ ý tưởng sáng tạo, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng vào cuộc sống.

- Phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

2. Đối với người dự thi

a) Người dự thi có độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này.

b) Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả đối với những tác giả có tỷ lệ % đóng góp cao nhất).

c) Người dự thi được quyền nhờ người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

3. Đối với hồ sơ tham gia dự thi

Hồ sơ tham gia dự thi gồm có:

a) Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (Phụ lục 1).

b) Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

c) Bản thuyết minh theo nội dung (Phụ lục 2) cần trình bày rõ ràng, chi tiết, kèm theo hình ảnh minh họa.

d) Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 02 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ thông tin ở mặt sau tấm ảnh (họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, địa phương)

e) Bản sao Giấy khai sinh của người dự thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi khuyến khích các tác giả gửi bản mềm đánh máy vi tính (gồm phiếu đăng ký dự thi và bản thuyết minh).

Điều 6. Khen thưởng

1. Đối với tác giả đạt giải

a) Cuộc thi toàn quốc:

Ngoài phần thưởng đã được quy định tại Thể lệ Cuộc thi toàn quốc, để động viên, khích lệ tinh thần phấn đấu, nỗ lực tìm tòi, học hỏi của các tác giả tỉnh Đắk Nông có sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi toàn quốc, Ban tổ chức tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tặng Bằng khen, đồng thời khen thưởng đột xuất cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải với tổng giá trị giải thưởng (bao gồm tiền thưởng kèm theo Bằng khen theo quy định):

- Giải đặc biệt: 7.000.000 đồng/giải;

- Giải nhất: 6.000.000 đồng/giải;

- Giải nhì: 5.000.000 đồng/giải;

- Giải ba: 4.000.000 đồng/giải;

- Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải.

b) Cuộc thi cấp tỉnh: Ngoài Giấy chứng nhận, Cúp lưu niệm của Ban tổ chức, giải thưởng dành cho các tác giả, nhóm tác giả ở mỗi nhóm tuổi được quy định như sau:

- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- 02 giải nhì: 7.000.000 đồng/giải kèm theo Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- 03 giải ba: 5.000.000 đồng/giải kèm theo Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- 05 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải kèm theo Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Đối với mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi cấp tỉnh sẽ được Ban tổ chức xem xét, lựa chọn và giới thiệu tham gia Cuộc thi toàn quốc.

c) Chế độ cộng điểm khuyến khích:

Các em học sinh đạt giải Cuộc thi cấp tỉnh, Cuộc thi toàn quốc được cộng điểm khuyến khích để xét tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khoản 3, Điều 8 Thông tư 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; khoản 2, Điều 36 Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia).

2. Đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi:

Trên cơ sở mức độ đóng góp và kết quả thực tế của Cuộc thi, Ban tổ chức có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi, Ngoài ra Ban tổ chức xem xét, tặng Kỷ niệm chương để ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân góp phần vào sự thành công của Cuộc thi.

Điều 7. Thời gian tổ chức

Có 6 giai đoạn

- Giai đoạn 1, trong tháng 10/2015: Tổ chức phát động Cuộc thi (đã thực hiện).

- Giai đoạn 2, trong tháng 02/2016: Ban hành các văn bản triển khai Cuộc thi.

- Giai đoạn 3, từ ngày 01/3-20/3/2016: Tuyên truyền, vận động các đơn vị tham gia Cuộc thi.

- Giai đoạn 4, từ ngày 21/3-10/5/2016: Tiếp nhận sản phẩm, tổ chức sơ tuyển và gửi kết quả, danh sách kèm mô hình, sản phẩm về cơ quan thường trực Ban tổ chức.

- Giai đoạn 5, từ ngày 11/5-10/6/2016: Tổ chức đánh giá, chấm điểm mô hình, sản phẩm dự thi; giải quyết các khiếu nại (nếu có) và triển lãm các mô hình, sản phẩm, công bố kết quả chính thức.

- Giai đoạn 6, trong tháng 6/2016: Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi.

Điều 8. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

1. Đối với các tác giả là những em ngoài hệ thống trường học, các mô hình, sản phầm và hồ sơ dự thi gửi về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

2. Đối với các tác giả là học sinh thuộc nhóm tuổi tuổi thiếu niên và nhi đồng, các mô hình, sản phẩm và hồ sơ dự thi gửi về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nơi các em sinh sống (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã).

3. Đối với các tác giả là học sinh thuộc nhóm tuổi thanh niên, các mô hình, sản phẩm và hồ sơ dự thi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiến hành tổ chức đánh giá, sơ tuyển và gửi báo cáo kết quả đánh giá, hồ sơ và sản phẩm sau sơ tuyển cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh chậm nhất trong ngày 10/5/2016 theo địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông (Số 02 Phan Kế Bính, Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; SĐT: 05013.703.639; 05013.705.008; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Lưu ý: Ban tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển về Ban tổ chức.

Chương II

ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN MÔ HÌNH, SẢN PHẨM

Điều 9. Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo do Ban tổ chức Cuộc thi thành lập.

1. Nhiệm vụ:

Tiếp nhận hồ sơ dự thi từ Ban tổ chức Cuộc thi và tiến hành đánh giá, nhận xét chi tiết các mô hình, sản phẩm dự thi theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 13 Thể lệ này và theo Kế hoạch Ban tổ chức Cuộc thi; trên cơ sở đó tổng hợp, kiến nghị các nội dung mà tác giả dự thi cần phát huy, khắc phục (nếu có) và đề xuất mức giải thưởng để Ban tổ chức Cuộc thi quyết định.

2. Yêu cầu:

a) Làm việc tập trung tại địa điểm quy định trong suốt thời gian chấm thi.

b) Toàn bộ nội dung khoa học, công nghệ của mô hình, sản phẩm dự thi phải được bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ. Mỗi thành viên Hội đồng Giám khảo (cũng như tất cả các cá nhân, tổ chức liên quan):

- Không sao chép, lưu trữ riêng các tài liệu dự thi.

- Không để lộ bất cứ nội dung nào trước, trong và sau quá trình chấm thi nếu không có sự thỏa thuận với tác giả dự thi.

- Bàn giao toàn bộ hồ sơ dự thi về Ban tổ chức Cuộc thi sau khi kết thúc việc chấm thi.

c) Bảo mật nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng Giám khảo cho đến khi Ban tổ chức Cuộc thi công bố giải thưởng.

Điều 10. Thư ký Hội đồng Giám khảo

Thư ký Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm:

1. Cung cấp tài liệu, văn bản liên quan đến việc chấm thi, phiếu chấm thi, thông báo lịch làm việc cho các thành viên Hội đồng Giám khảo.

2. Tổ chức buổi họp trao đổi giữa Hội đồng Giám khảo với các tác giả dự thi (nếu có yêu cầu).

3. Tập hợp phiếu điểm và tổng hợp điểm.

4. Chuyển kết quả chấm thi về Ban tổ chức Cuộc thi.

Điều 11. Trình tự đánh giá, xét chọn và chấm điểm các mô hình, sản phẩm dự thi

1. Tổ giúp việc Ban tổ chức tiến hành kiểm tra các mô hình, sản phẩm, hồ sơ dự thi và phân loại theo lĩnh vực quy định tại Điều 4 Thể lệ này, báo cáo Ban tổ chức; đồng thời đề xuất danh sách cá nhân tham gia Hội đồng Giám khảo.

          Trên cơ sở báo cáo tổng hợp và phân loại mô hình, sản phẩm và đề xuất của Tổ giúp việc, Ban tổ chức Cuộc thi ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo.

2. Các Thành viên Hội đồng Giám khảo theo sự phân công tiến hành tổ chức chấm và đánh giá các mô hình, sản phẩm.

3. Sau khi chấm xong, Hội đồng Giám khảo lập danh sách các mô hình, sản phẩm theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp gửi Tổ giúp việc Ban tổ chức để báo cáo cơ quan thường trực Ban tổ chức.

          Danh sách nêu trên phải có chữ ký của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giám khảo.

4. Thường trực Ban tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và một số chuyên gia để tổ chức đánh giá, rà soát lại kết quả chấm chọn của Hội đồng Giám khảo, đồng thời thảo luận, góp ý hoàn thiện các sản phẩm lựa chọn tham dự Cuộc thi toàn quốc để trình Ban tổ chức Cuộc thi.

5. Ban tổ chức Cuộc thi họp để thảo luận và thống nhất về các nội dung:

- Kết quả chấm điểm, xếp hạng các sản phẩm tham dự Cuộc thi;

- Danh sách các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Cuộc thi và đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp;

- Danh sách các sản phẩm tiêu biểu xuất sắc được đề nghị tham dự Cuộc thi toàn quốc.

Trong trường hợp nhiều mô hình, sản phẩm có đồng số điểm, Ban tổ chức Cuộc thi tiến hành xem xét theo các tiêu chí (tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng,…) và biểu quyết xếp thứ hạng.

Điều 12. Tiêu chuẩn đánh giá xét chọn các mô hình, sản phẩm dự thi

1. Cơ cấu thang điểm, đánh giá xét chọn các mô hình, sản phẩm

a) Về nội dung: Tối đa 4 điểm

- Tính mới (tối đa 2 điểm): là sự khác biệt của mô hình, sản phẩm so với mô hình, sản phẩm cùng loại ra đời trước đó.

- Tính sáng tạo (tối đa 2 điểm).

Lưu ý: Đối với học sinh, tính mới và tính sáng tạo có thể mang nghĩa hẹp hơn: chỉ áp dụng cho bản thân học sinh đó hoặc chỉ là ý tưởng được mô phỏng bằng mô hình.

b) Về hình thức: Tối đa 3 điểm

- Các mô hình, sản phẩm được trình bày đẹp, chắc chắn, cân đối và phù hợp với chức năng hoạt động…

- Riêng lĩnh vực tin học, hình thức được đánh giá dưới góc độ giao diện.

c) Khả năng ứng dụng vào cuộc sống: Tối đa 3 điểm

- Các mô hình, sản phẩm phải thể hiện được tính hữu ích: Tối đa 1,5 điểm

- Hiệu quả kinh tế: Tối đa 1,5 điểm

- Nguồn vật liệu dễ tìm kiếm, tận dụng đồ dùng gia đình,…

- Mức độ đầu tư công sức và kinh phí để tạo ra mô hình…

          Riêng lĩnh vực Tin học, khả năng ứng dụng được đánh giá trên các tiêu chí:

          - Tính thân thiện, dễ sử dụng đối với đa số đối tượng.

          - Hiệu quả, tiện ích đem lại từ sản phẩm đối với giáo dục đào tạo, tự động hóa,…

Tổng số điểm cao nhất của một mô hình, sản phẩm là 10 điểm (số điểm nhỏ nhất là 01 số thập phân, ví dụ: 0,1; 0,2…).

2. Điều kiện xét giải

a) Các mô hình, sản phẩm phải thỏa mãn các điều kiện sau

- Đối với giải nhất: Tổng số điểm phải đạt từ 8,5 trở lên.

- Đối với giải nhì: Tổng số điểm phải đạt từ 7,5 trở lên.

- Đối với giải ba: Tổng số điểm phải đạt từ 6,5 trở lên.

- Đối với giải khuyến khích: Tổng số điểm phải đạt từ 5,5 trở lên.

b) Điều kiện bắt buộc

Ở mỗi tiêu chuẩn, các mô hình, sản phẩm phải đạt mức điểm tối thiểu sau:

- Nội dung: 2 điểm.

- Hình thức: 1,5 điểm.

- Khả năng ứng dụng: 1,5 điểm.

Điều 13. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Việc giải quyết khiếu nại chỉ được xem xét, giải quyết đối với những khiếu nại liên quan đến việc sở hữu mô hình, sản phẩm đạt giải thưởng.

2. Bất kỳ cá nhân nào phát hiện ra mô hình, sản phẩm được giải có vi phạm  hoặc tranh chấp về bản quyền, hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo bằng văn bản cho Ban tổ chức. Thông báo này phải có chữ ký của người khiếu nại, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ, kèm theo bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người khiếu nại và gửi đến cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi. Việc khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả chấm thi, nếu sau thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét, giải quyết.

3. Khi có khiếu nại, Trưởng Ban tổ chức giao cho cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi thành lập Ban giải quyết khiếu nại, trong đó có mời những chuyên gia đầu ngành, chuyên gia pháp luật tham gia giải quyết khiếu nại, yêu cầu người bị khiếu nại có văn bản giải trình.

Người khiếu nại có trách nhiệm trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác trình bày khiếu nại của mình trước Ban giải quyết khiếu nại tại địa điểm và theo thời gian do Trưởng Ban giải quyết khiếu nại thông báo. Người bị khiếu nại được tham gia đối chất trong các buổi làm việc của Ban giải quyết khiếu nại với người khiếu nại. Người khiếu nại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại. Nếu xác định sản phẩm đạt giải thưởng chính thức có vi phạm, tùy theo mức độ nghiêm trọng, Ban giải quyết khiếu nại sẽ đề xuất cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi quyết định một trong các mức xử lý sau:

- Hủy kết quả chấm thi đối với mô hình, sản phẩm vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại (nếu có phát sinh).

- Không tiếp nhận hồ sơ tham dự trong các Cuộc thi cấp tỉnh tổ chức ở các lần sau.

Điều 14. Bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...), Ban tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, báo cáo Ban tổ chức Cuộc thi (thông qua cơ quan thường trực - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

  

         

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0369707
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
193
151
918
1499
3097
8030
369707

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775