BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA I NHIỆM KỲ 2010 - 2015

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA I
NHIỆM KỲ 2010 - 2016
 

STT Họ và tên Chức vụcông tác Đơn vị công tác Ghi chú
1 Trần Mạnh Đương Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
2 Trần Tiến Dũng Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
3 Mai Vinh Quang Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
4 Nguyễn Văn Toàn Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đã nghỉ hưu
5 Nguyễn Văn Úy Trưởng ban Ban nội chính tỉnh
6 Phạm Ngọc Danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
7 Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh
8 Trương Văn Minh Chủ tịch Hội Đông y
9 Vũ Văn Sơn Chủ tịch Hội điều Dưỡng
10 Hà Văn Hùng Phó giám đốc Sở Y tế
11 Hoàng Anh Vũ TP. Kế Hoạch-Kỷ Thuật Sở giao thông vận tải
12 Hoàng Thị Kim Dung Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Đã nghỉ hưu
13 Nguyễn Tấn Phúc Bí thư Huyện ủy Cư Jut
14 Nguyễn Công Tự Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan
15 Phan Văn Quốc Chánh Văn phòng Ban tuyên giáo tỉnh ủy
16 Trần Văn Túc
Phó CT Hội làm vườn Đã mất