Giới thiệu về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông

Vị trí, chức năng

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Nông (Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức Đắk Nông hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội khác tạo thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Liên hiệp hội gồm các Hội thành viên tự nguyện gia nhập và các trung tâm trực thuộc.

Liên hiệp hội  hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, quyết định theo đa số. Ban Thường vụ và Ban Chấp hành hoạt động trên cơ sở lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số. Các Hội thành viên hoạt động theo Điều lệ của mình, tuân thủ Điều lệ của Liên hiệp hội, chịu sự kiểm tra của Ban Chấp hành Liên hiệp hội.

Mục đích của Liên hiệp hội tỉnh là tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đội ngũ công nhân, nông dân lành nghề, các nghệ nhân trong các nghề truyền thống phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trong khuôn khổ pháp luật quy định, Liên hiệp hội đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho các Hội thành viên và hội viên.

Nhiệm vụ và nội dung hoạt động

Liên hiệp hội tỉnh có những nhiệm vụ và nội dung hoạt động chủ yếu sau đây:

 - Đại diện quyền lợi hợp pháp của các Hội thành viên đặt quan hệ hợp tác với các Hội, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi có yêu cầu;

 - Cung cấp thông tin cần thiết về những chính sách, chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, về khoa học - công nghệ có liên quan cho các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội tỉnh;

- Phát động, tổ chức sinh hoạt chính trị, xã hội, hưởng ứng các cuộc vân động lớn của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng quỹ hỗ trợ khoa học và kỹ thuật; xây dựng chương trình truyền thông, giúp các Hội thành viên đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật cho quần chúng nhân dân nhằm góp phần đưa nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đời sống;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội về các vấn đề khoa học - kỹ thuật, kinh tế - xã hội cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đóng góp ý kiến và đề xuất trong việc xây dựng và thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và chính sách sử dụng cán bộ khoa học - kỹ thuật;

- Thực hiện công tác kiểm tra để đảm bảo chấp hành điều lệ trong các hội thành viên và tổ chức thuộc Liên hiệp hội tỉnh;

- Tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh và các Hội thành viên hàng quý, hàng năm cho các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định.

Trụ sở: Số 02 đường Phan Kế Bính, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 05013.7030639;

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0362456
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
269
310
579
1883
3876
8610
362456

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775