Chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp hội

01. Đại diện quyền lợi hợp pháp của các Hội thành viên đặt quan hệ hợp tác với các Hội, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi có yêu cầu;

02. Cung cấp thông tin cần thiết về những chính sách, chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, về khoa học - công nghệ có liên quan cho các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội tỉnh;

03. Phát động, tổ chức sinh hoạt chính trị, xã hội, hưởng ứng các cuộc vân động lớn của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng quỹ hỗ trợ khoa học và kỹ thuật; xây dựng chương trình truyền thông, giúp các Hội thành viên đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật cho quần chúng nhân dân nhằm góp phần đưa nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đời sống;

04. Thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội về các vấn đề khoa học - kỹ thuật, kinh tế - xã hội cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đóng góp ý kiến và đề xuất trong việc xây dựng và thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và chính sách sử dụng cán bộ khoa học - kỹ thuật;

05. Thực hiện công tác kiểm tra để đảm bảo chấp hành điều lệ trong các hội thành viên và tổ chức thuộc Liên hiệp hội tỉnh;

06. Tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh và các Hội thành viên hàng quý, hàng năm cho các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0357386
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
253
300
1022
1184
7416
5457
357386

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775