Một số vấn đề về dự thảo Luật về Hội mới nhất

Dự thảo luật về hội ngày 10/10/2016 là bản mới nhất đã được Ban thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội thảo luận và thông qua vào tháng 11 tới. Đáng chú ý là, có một số nội dung quan trọng đã được nghiên cứu soạn thảo nhiều lần, tiếp thu ý kiến tham gia, chỉnh sửa khá công phu, thì lần này được điều chỉnh, thay đổi cơ bản, kể cả so với dự thảo gần nhất (ngày 16/9/2016). Hiện nay các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố bắt đầu tổ chức lấy ý kiến. Có một số vấn đề tiếp tục đặt ra, thu hút các tổ chức, cá nhân, các hội đóng góp ý kiến.

 Để tham gia ý kiến cho khách quan, công bằng, một mặt,  chúng ta phải có cách tiếp cận khách quan và công bằng. Thời gian qua, báo chí, dư luận và cả diễn đàn quốc hội cho rằng “hội hè tốn kém quá”, mà không rõ tác dụng đến đâu. Số liệu được viễn dẫn là, biên chế cho các hội tới hàng mấy vạn; ngân sách chi thường xuyên cho các hội tới 14.000 tỷ đồng. Giá trị đất đai, trụ sở, khách sạn, nhà hàng, xe cộ, phương tiện làm việc của các hội tới hơn 50.000 tỷ đồng.  Hơi muộn màng, nhưng trên Vusta.vn đã có bài phân tích, tách bạch giữa 02 khối Mặt trận tổ quốc và 5 đoàn thể chính trị xã hội( Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội phũ nữ, Hội cựu chiến binh) và khối hội quần chúng. Các con số “khủng” nói trên, 9/10 là thuộc khối Mặt trận và 5 đoàn thể chính trị xã hội, còn khối hội quần chúng chỉ chiếm khoảng 1/10, trong khi số lượng hội rất lớn(500 hội cấp toàn quốc và hàng ngàn hội cấp tỉnh, hàng vạn hội cấp huyện và cơ sở). Mặt khác, chúng ta phải thấy rằng, sự phát triển của xã hội dân sự cùng với nhà nước và thị trường tạo thành thế chân kiềng cho xã hội hiện đại  vận động cân bằng, bền vững. Thường thì trong thế giới ngày nay cái gì cũng có hai mặt. Xu hướng chủ đạo tích cực là xã hội dân sự góp phần thúc đẩy xã hội, đất nước phát triển. Còn mặt trái, có thể phát sinh phức tạp, gai góc. Đó là điều phải chấp nhận, đối mặt. Có như vậy, đất nước  mới phát triển và sự quản lý nhà nước mới trưởng thành.

          Có mấy vấn đề cụ thể xin được tham gia.

          1. Phạm vi điều chỉnh( điều 1) đối tượng áp dụng( điều 2) và quyền lập hội( điều 3). Các dự thảo trước cũng đã cân nhắc,  đối tượng điều chỉnh của luật không bao gồm Mặt trận tổ quốc và 5 đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức tôn giáo, nhưng bao gồm các tổ chức hội, công dân, pháp nhân Việt Nam liên quan đến hoạt động hội, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài định cư hợp pháp tai Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam. Dự thảo mới đưa các đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài định cư hợp pháp tai Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam ra khỏi luật.

          Hoạt động của các đối tượng trên liên quan đến tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam là một thực tế khách quan, phù hợp với xu thế hội nhập. Nếu đưa vào luật cũng không vi phạm Hiến pháp. Nếu không đưa vào luật về hội thì cũng sẽ phải đưa vào một văn bản Luật hoặc dưới luật khác, đành chấp nhận tản mạn nhiều văn bản. Điều đó nên được ghi rõ, nếu không người ta không biết các đối tượng trên được điều chỉnh bằng văn bản nào.

          2. Chính sách của nhà nước đối với hội( điều 7)

          Chính sách quy định tại các điểm 1, 2,3,4. Tinh thần là tạo điều kiện để hội tham gia vào quá trình xã hội hóa các hoạt động dịch vụ công, thực hiện đề tài, dự án...Hỗ trợ kinh phí để hội thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao. Để thực hiện được trong thực tế, nhà nước sẽ phải quy định thành cơ chế, chính sách. Vì vậy, trong điều này, luật cần giao rõ trách nhiệm cho chính phủ( vì theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ chỉ quy định cụ thể các điều khoản được giao)

          3. Các trường hợp hạn chế quyền lập hội( điều 8)

          - Cán bộ, công chức và những người đang làm việc trong lực lượng vũ trang chỉ được sáng lập hội, đăng ký thành lập hội, lãnh đạo điều hành hoạt động hội khi được cơ quan có thẩm quyền phân công.( điểm 3).

          +Lãnh đạo điều hành hoạt đông hội ở đây được hiểu là những người trong Ban lãnh đạo( Ban chấp hành) hay những người là Chủ tịch, các Phó chủ tịch chuyên trách? Ví dụ, ban chấp hành Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh, thành phố thường có tới 30-40 ủy viên, trong đó có khá nhiều là cán bộ, công chức, một số  đã là lãnh đạo của các hội thành viên. Còn Hội đồng trưng ương Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam trên 200 ủy viên, tương tự, có khá nhiều là cán bộ, công chức, phần lớn đã là lãnh đạo của các hội thành viên. Có nhất thiết tất cả cán bộ, công chức đó khi tham gia ban lãnh đạo LHH tinh hay LHH VN đều phải được cấp có thẩm quyền phân công không?

          + Nhân sự của các hội, nhất là cán bộ chủ chốt( Chủ tịch, các phó chủ tịch) do Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, nhưng đều phải do đại hội bàu. Để cán bộ công chức tham gia ban lãnh đạo, chủ tịch, phó chủ tịch Hội thì phải được cấp có thẩm quyền phân công và giới thiệu. Nếu là phân công thì người ta hiểu sang nghĩa áp đặt.

          - Hội không liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài; trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định( điểm 5)

  Thực tế nhiều tổ chức hội ở nước ta đã và đang vận động nguồn tài trợ không những của các tổ chức và cá nhân trong nước, mà cả của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để phục vụ cho các hoạt động khoa học, xã hội, từ thiện, nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và cả nước. Nhiều tổ chức hội tham gia hợp tác khu vực và quốc tế, là thành viên của các tổ chức khu vực và quốc tế.  Các hoạt động trên khá phổ biến. Chính vì vậy, các dự thảo trước không hạn chế việc tạo nguồn thu hợp pháp, vận động, tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài để thực hiện tôn chỉ, mục đích hoạt động của hội, không hạn chế hợp tác quốc tế, tham gia là hội viên của các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật. Nhưng dự thảo mới lại hạn chế triệt để, chuyển từ phổ biến sang cá biệt, “chỉ là trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”.

Đây là điều đáng băn khoăn nhất, cần được quốc hội cân nhắc kỹ.

4. Điều kiện thành lập hội ( điều 10), hồ sơ( điều 11)

- Có dự thảo điều lệ; Có văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp trụ sở và các tài sản bảo đảm hoạt động của hội.

Điều kiện về điều lệ. Dự thảo điều lệ  chỉ phù hợp với các hội độc lập, có điều lệ riêng. Trong thực tế, nhiều hội cấp dưới ( cùng lĩnh vực hoạt động) là hội thành viên của hội cấp trên, sử dụng chung điều lệ của hội cấp trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong những trường hợp này, khi thành lập chỉ cần trình rõ và kèm theo Điều lệ của hội cấp trên.

  Điều kiện về trụ sở và tài sản. Rất nhiều hội( hội đồng hương, hội chọi gà, hội nuôi chim, v.v...) khi thành lập đi nhờ nhà của sáng lập viên làm văn phòng, tài sản chưa cần gì mấy, chỉ là bàn ghế, văn phòng phẩm cũng nhờ được.  Thế thì “Có văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp trụ sở và các tài sản bảo đảm hoạt động của hội” ở đây nên hiểu thế nào để khỏi hạn chế việc thành lập các hội nói trên.

5. Quyền của hội( điều 22)

Quyền tư vấn, phản biện xã hội của hội. Các dự thảo trước đưa vào. Dự thảo mới  bỏ đi và chỉ giữ lại nội dung các hội  “ tham gia góp ý kiến trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến hội và các lĩnh vực hoạt động của hội”(Điểm 5). Tư vấn, phản biện mang tính chuyên sâu, có căn cứ khoa học, thực tế và trách nhiệm cao hơn là ý kiến tham gia thường xuyên. Riêng hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ có quyết định( quyết định 22/2003/QĐ-TTg và nay là quyết định 14/2014/QĐ-TTg).

  - Quyền vận động các nguồn tài trợ nước ngoài và hợp tác quốc tế( điểm 6).Đã tham gia ở mục 3. Các dự thảo trước có đưa vào, dự thảo mới bỏ đi. Lý do chưa chưa thuyết phục. Cần được cân nhắc kỹ.

  -  Quyền thành lập pháp nhân thuộc hội.

Hội có tổ chức trực thuộc là pháp nhân và tổ chức trực thuộc không là pháp nhân.

+ Tổ chức pháp nhân. Pháp nhân trực thuộc hội phổ biến là các trung tâm( có con đấu, tài khoản), tự thân vận động, không liên quan đến nhân lực, ngân sách nhà nước. Mục đích chính hoạt động của các trung tâm không phải là lợi nhuận, nhưng ít nhiều họ phải có lợi nhuận, tích lũy để phát triển. Như vậy, Hội không vì lợi nhuận, nhưng các pháp nhân trực thuộc có lợi nhuận cũng không mâu thuẫn.

+ Tổ chức trực thuộc hội không phải là pháp nhân. Đó là các chi hội. Phần lớn các hội cấp tỉnh, thành phố đều phát triển các chi hội( không có con dấu, tài khoản, không ký kết, giao dịch dân sự).

Do đó, quyền thành lập pháp nhân của các hội cần sửa lại là “quyền thành lập các tổ chức trực thuộc pháp nhân và không pháp nhân".

Rất mong các vấn đề trên được các hội tham khảo để tham gia ý kiến tại hội nghị do Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thành phổ tổ chức. Đặc biệt, rất mong được các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT, lãnh đạo các hội tham khảo.

Nguồn: vusta.vn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0369714
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
200
151
925
1499
3104
8030
369714

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775