Chi Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Sáng nay, (13/6/2017) Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII cho cán bộ Đoàn viên Chi đoàn. Dự Hội nghị có đồng chí Lưu Văn Đặng, Phó Bí thư Chi Bộ Sở Khoa học và Công nghệ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi đoàn, các Đoàn viên cũng đã về tham dự học tập đầy đủ.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Bảo Ngọc, Bí thư Chi đoàn phổ biến các nội dung cơ bản, yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bao gồm: Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Trong đó, tập trung vào các nhóm vấn đề: Về con đường của cách mạng Việt Nam; về xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng văn hóa và con người; về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; về xây dựng Đảng…

Hội nghị đã giúp cho các đồng chí đoàn viên nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

Tin, ảnh: NQT

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0369703
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
189
151
914
1499
3093
8030
369703

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775