Cần thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 28/12/2016 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam – LHHVN) đã tổ chức hội thảo: “Thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển khoa học và công nghệ” Tham dự hội thảo là các trí thức khoa học công nghệ đầu ngành, các nhà quản lý của Trung ương và Hà Nội, ông Phạm Văn Tân, ông Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch LHHVN tham dự và đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nghiêm Vũ Khải nhấn mạnh: Thực tế hiện nay, đội ngũ trí thức thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ (KHCN) và giáo dục đào tạo (GDĐT) là kiều bào trên thế giới rất đông đảo, nhất là những người trẻ nhưng mỗi năm chỉ có khoảng vài trăm người về nước lập dự án hoặc làm việc. Con số này là quá ít so với tiềm năng nguồn lực kiều bào. Vậy làm thế nào để mời gọi nhiều hơn nữa trí thức kiều bào về nước? Nhiều trí thức kiều bào đã từng chia sẻ, nếu lấy thước đo đơn thuần về tiền, thì không biết bao nhiêu cho đủ và quả thật, sẽ không ai về nước chỉ đơn thuần vì tiền. Điều trí thức kiều bào cảm thấy được trân trọng là cần sự hỗ trợ, sự quan tâm, tạo điều kiện để làm việc…

Theo ông  Nguyễn Thế Cường - Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao: Cần đổi mới nhận thức về tầm quan trọng của việc thu hút trí thức Việt kiều đối với phát triển kinh tế đất nước. Trên cơ sở đó, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật theo hướng đối xử bình đẳng, không phân biệt giữa trí thức Việt kiều và trí thức trong nước trên mọi phương diện, tạo điều kiện để có thể huy động nhiều nhất tiềm năng của đội ngũ trí thức Việt kiều, ngoài ra phải tận dụng vai trò cầu nối quốc tế của trí thức Việt kiều trong việc giới thiệu các dự án, tìm kiếm các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao hay nghiên cứu khoa học; giới thiệu các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, có khả năng tài chính hỗ trợ đào tạo chuyên gia tại Việt Nam; giúp các sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học sang học tập, nghiên cứu tại các nước. Thành lập các trung tâm môi giới, chuyển giao công nghệ và các dự án sáng tạo có sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của các doanh nghiệp, trí thức Việt kiều để thu hút đầu tư hay xuất khẩu sản phẩm trí tuệ…

Tham luận của ông Trần Đắc Hiến - Vụ Trưởng vụ Tổ chức – Cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đưa ra 6 giải pháp tại hội thảo nhằm thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển khoa học và công nghệ. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh giải pháp quan trọng: Thiết lập Mạng lưới chuyên gia KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài. Để thiết lập Mạng lưới này cần có ít nhất 4 yếu tố cơ bản: xác định các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên cần thu hút chuyên gia; xây dựng tiêu chí của chuyên gia khoa học cần thu hút trong từng lĩnh vực KH&CN; xây dựng kế hoạch thu hút, trong đó xác định rõ số chuyên gia cần thu hút trong mỗi lĩnh vực, ở từng giai đoạn phát triển; xây dựng cơ chế để liên kết giữa các chuyên gia KH&CN.

Cũng trong hội thảo, Ông Nguyễn Xuân Thiều, Phó Chủ tịch thường trực LHH Hà Tĩnh đại diện cho các LHH địa phương nêu ý kiến: Cần phải tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, diễn đàn khoa học mời các nhà khoa học tham dự; thông tin để các nhà khoa học được biết tỉnh đang cần họ những gì, họ cần liên hệ với ai, ở đâu (Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phải được tỉnh giao là cơ quan Thường trực của tỉnh để liên hệ, tiếp nhận và hướng dẫn các nhà khoa học con đường đi về, hợp tác với các cơ quan có liên quan trong tỉnh); Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phải làm việc cụ thể với các ngành về những nội dung, những chương trình, những lĩnh vực cần có sự hợp tác, phối hợp giúp đỡ của các nhà khoa học. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phải tham mưu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh phải có chủ trương, có cơ chế, chính sách thông thoáng tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ này…

Kết thúc hội thảo, ông Nghiêm Vũ Khải cho biết: LHHVN sẽ cố gắng bằng tiếng nói mình, cơ quan đại diện của gần 3 triệu trí thức KHCN trong cả nước sẽ đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng để làm sao đưa ra các quy định, chính sách thông thoáng hơn, tạo điều kiện tốt hơn cho trí thức trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển khoa học và công nghệ có cơ hội trở về nước để cống hiến cho quê hương đất nước./.

Nguồn: vusta.vn