Cảm nhận về công tác điều tra cơ bản tài nguyên ở nước ta

Các tài nguyên và điều kiện thiên nhiên là nguồn vốn cơ bản của mỗi nước. Khả năng kinh tế và mức sống của nhân dân từng nước nói chung, gắn liền với sự giàu có và mức độ khai thác, sử dụng tài nguyên và điều kiện thiên nhiên của nước đó. Một trong số những vấn đề trọng yếu đối với mỗi nước là phải hiểu biết càng đầy đủ càng tốt về đất nước mình.Tổng kết hoạt động năm 2016 giữa Liên hiệp Hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Đó là nội dung Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2016 giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội nghị được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 28/12/2016, tại Hà Nội. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Cà Mau: Vài suy nghĩ về giải pháp thủy lợi ở Cà Mau

Đ khai thác tt tìm năng nông nghip ca tnh Cà Mau rt cn gii pháp thy li tt. Do tính đc thù ca tnh nên t lâu nhiu quy hoch thy li được thông qua nhưng thc hin còn nhiu vướn mc. Hin nay có nhiu quan đim trái chiu. Vn đ đang tiếp tc bàn ci. Là người gn bó gn sut cuc đi vi vùng đt này, tôi mnh dng đưa ra mt s suy nghĩ ca mình.

Cà Mau: Đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Kinh tế ngư, nông, lâm nghip (nông nghip) là thế mnh ca tnh Cà Mau. Vic ng dng tiến b k thut vào sn xut nhm xây dng kinh tế nông nghip phát trin toàn din là nhim v rt quan trng và lâu dài. Các cp y và chính quyn trong tnh luôn quan tâm, ni b và nhân dân hưởng ng tt đã đem li nhng kết qu đáng trân trng; tuy nhiên cũng còn “rơi rt” mt s lo lng phi phn đu hơn.

Cà mau: Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phổ biến kiến thức và kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông phổ biến kiến thức”

Ngày 28/10/2016, ti thành ph Tân An (tnh Long An), Liên hip các Hi Khoa hc K thut Vit Nam (Liên hip Hi) phi hp vi Liên hip các Hi Khoa hc và K thut tnh Long An t chc Hi tho vi ch đ “Chia s kinh nghim hot đng ph biến kiến thc và k năng xây dng kế hoch truyn thông ph biến kiến thc”.

Đánh giá cơ cấu, nội dung và hình thức truyền thông Bảo vệ Môi trường trên các báo và trang tin điện tử qua các số liệu điều tra khảo sát

Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của ngành kinh tế sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của đất nước ta. Vấn đề bảo vệ môi trường đã và đang được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Trong đó Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với vai trò là tổ chức của Trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong và ngoài nước, đã nhận thức rõ được tầm quan trọng công tác Bảo vệ môi trường trong các đơn vị thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã có những chuyển biến tích cực, các đơn vị, các cán bộ làm công tác môi trường đã được hình thành, nhận thức về công tác môi trường đã được cải thiện rõ rệt.

Một vài kiến nghị về chính sách đối với người cao tuổi trí thức – một vấn đề cấp bách và thiết thực

Sự phát triển nhanh chóng nền kinh tế- xã hội với những thành tựu kỳ diệu trong y học, y tế và những nỗ lực to lớn có hiệu quả của nhiều chính sách trong chăm sóc sức khỏe nhân dân( CSSKND) đã không ngừng nâng cao tuổi thọ bình quân của nhiều quốc gia, dân tộc…theo đó là sự gia tăng liên tục người cao tuổi trong dân cư.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Toàn quốc kháng chiến – Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử"

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Toàn quốc kháng chiến – Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19/12/1946 – 19/12/2016)”.


Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0273617
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
165
160
431
773
2103
4944
273617

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775