Kỹ năng thực hiện thể loại bài phản ánh trong báo chí!

Đó là là những dạng bài thông tin phản ánh đáp ứng các tiêu chí cơ bản của một tác phẩm báo chí: tính xác thực, tính thời sự và tính định hướng trực tiếp.Trong thực tiễn, bài phản ánh thường được dùng với nghĩa để phân biệt với thể loại Tin với ý nghĩa: Bài thường có dung lượng lớn hơn Tin.


Tiếp cận và xử lý thông tin trong hệ thống báo chí Vusta

Báo chí Việt Nam trong thời gian qua đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và loại hình. Hiện cả nước có 845 cơ quan báo chí, trong đó có 199 cơ quan báo chí in, 646 tạp chí, 01 hãng thông tấn quốc gia, 98 báo - tạp chí điện tử, 67 đài phát thanh truyền hình. Đến thời điểm này, cả nước có gần 18 nghìn nhà báo được cấp thẻ nhà báo, và khoảng 5 nghìn phóng viên hoạt động báo chí, nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ.

Lạm bàn về đạo đức người làm báo

Tác phẩm báo chí là thuật ngữ dùng để chỉ một sản phẩm tư duy của nhà báo. Tác phẩm báo chí là bộ phận cấu thành một sản phẩm báo chí, nó có giá trị tạo lập dư luận xã hội, làm thay đổi nhận thức và hành vi của người tiếp nhận thông tin. Tác phẩm báo chí được pháp luật bảo hộ quyền tác giả và được trả tiền.

Cảm nhận về công tác điều tra cơ bản tài nguyên ở nước ta

Các tài nguyên và điều kiện thiên nhiên là nguồn vốn cơ bản của mỗi nước. Khả năng kinh tế và mức sống của nhân dân từng nước nói chung, gắn liền với sự giàu có và mức độ khai thác, sử dụng tài nguyên và điều kiện thiên nhiên của nước đó. Một trong số những vấn đề trọng yếu đối với mỗi nước là phải hiểu biết càng đầy đủ càng tốt về đất nước mình.

Tổng kết hoạt động năm 2016 giữa Liên hiệp Hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Đó là nội dung Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2016 giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội nghị được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 28/12/2016, tại Hà Nội. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Cà Mau: Vài suy nghĩ về giải pháp thủy lợi ở Cà Mau

Đ khai thác tt tìm năng nông nghip ca tnh Cà Mau rt cn gii pháp thy li tt. Do tính đc thù ca tnh nên t lâu nhiu quy hoch thy li được thông qua nhưng thc hin còn nhiu vướn mc. Hin nay có nhiu quan đim trái chiu. Vn đ đang tiếp tc bàn ci. Là người gn bó gn sut cuc đi vi vùng đt này, tôi mnh dng đưa ra mt s suy nghĩ ca mình.

Cà Mau: Đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Kinh tế ngư, nông, lâm nghip (nông nghip) là thế mnh ca tnh Cà Mau. Vic ng dng tiến b k thut vào sn xut nhm xây dng kinh tế nông nghip phát trin toàn din là nhim v rt quan trng và lâu dài. Các cp y và chính quyn trong tnh luôn quan tâm, ni b và nhân dân hưởng ng tt đã đem li nhng kết qu đáng trân trng; tuy nhiên cũng còn “rơi rt” mt s lo lng phi phn đu hơn.

Cà mau: Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phổ biến kiến thức và kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông phổ biến kiến thức”

Ngày 28/10/2016, ti thành ph Tân An (tnh Long An), Liên hip các Hi Khoa hc K thut Vit Nam (Liên hip Hi) phi hp vi Liên hip các Hi Khoa hc và K thut tnh Long An t chc Hi tho vi ch đ “Chia s kinh nghim hot đng ph biến kiến thc và k năng xây dng kế hoch truyn thông ph biến kiến thc”.

Đánh giá cơ cấu, nội dung và hình thức truyền thông Bảo vệ Môi trường trên các báo và trang tin điện tử qua các số liệu điều tra khảo sát

Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của ngành kinh tế sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của đất nước ta. Vấn đề bảo vệ môi trường đã và đang được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Trong đó Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với vai trò là tổ chức của Trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong và ngoài nước, đã nhận thức rõ được tầm quan trọng công tác Bảo vệ môi trường trong các đơn vị thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã có những chuyển biến tích cực, các đơn vị, các cán bộ làm công tác môi trường đã được hình thành, nhận thức về công tác môi trường đã được cải thiện rõ rệt.


Khoa học và Cuộc sống

Tập san Trí thức và Cuộc sống

bia1

Thống kê truy cập

0348225
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
124
203
742
1286
3712
19932
348225

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

đầu tư, kinh tế

JA Teline IV
Liên hệ quảng cáo: 0945747775

Bất động sản

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Khoa học kỹ thuât

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

Thời trang

JA Teline IV
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775

giải trí, vui chơi»

Avatar
Liên hệ Quảng cáo: 0945747775